logo

Yolumuza büyüyerek devam ediyoruz

Emin Yıldız, “İş Hijyeni gerçek anlamda bir planlama çalışması yapılmadan faaliyete geçirilen işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır” dedi.

Sektörlerin değişen iş prensiplerini beraber analiz ederek ona göre hizmet anlayışı ile hizmet sunmaktayız diyen E-Plus Yönetim ve Güvenlik Hizmetleri Şirketinin Kurucu Müdürü Emin Yıldız, “E-Plus olarak çalışma prensiplerini temel alarak, müşterileri ile birlikte yan yana çalışmayı modern yönetimin bir gereği olarak kabul etmekte, sunduğu hizmetlerde mükemmele ulaşmayı hedeflemekteyiz buda hizmet verdiğimiz alanlarda firmamızın iş hacmini yükseltmektedir” şeklinde konuştu.

Yıldız, “Şirketimiz değerleri ve ilkelerini taşıyarak müşterileri ile imzalanmış sözleşmeler paralelinde sürekli olarak Dış Kaynak Temini, Tesis Yönetimi, Temizlik Hizmetleri, Güvenlik Hizmetleri, Haşere Kontrol ve Bitki Bakım Hizmetleri vermektedir. Şirketimiz bunun yanı sıra müşterileri tarafından ihtiyaç duyulan her türlü hizmeti vermekte olup talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan her türlü ekipman ve hizmet teminini de gerçekleştirmektedir” dedi.

Yoğun rekabet ortamının sürdüğü, işletmelerin farklılaştırma çabalarının dahi zaman geçmeden rakipler tarafından da uygulandığı sektörümüzde piyasasında, en ufak farklı bir çabanın bile işletmeye katkısı oldukça önemlidir diyen Emin Yıldız, “Sektörün sorunlarını doğru analiz ederek, sağlıklı bir tedarik oluşturmak zorunluluğunu görmezden gelemeyiz; daha kaliteli hizmet sunmak için tüm iş süreçlerinin fayda ve maliyetlerini çok iyi analiz etmek, bu süreçlerin maliyetlerini düşürebilmek için tüm yeniliklere açık olması gerekmektedir. Temizlik firması; müşterisine sunduğu asıl ürünü olan temizlik ve hijyen konusunda gerekli personel, bilgi ve ekipmanların bir araya gelmesiyle kendi hizmetini üretir, dedi. Sektörde bir takım sıkıntılar var diyen Emin Yıldız, “Biz mal alıp satmıyoruz. Biz hizmet verdiğimiz için personelin performansı burada ön plana çıkıyor. Bizim sektörde en çok zorlandığımız konulardan biri personelin yeterli oranda çalıştığı zamanın karşılığını alamamasıdır. Sektördeki rekabet koşulları bunu zorunlu hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

“Avrupa standartlarında hizmet sunuyoruz”

Yıldız, “Temizlik ve güvenlik mesleğinde yetişmiş ve kalifiye bir eleman portföyümüz var. Biz eğitime ve kalifikasyona son derece önem veren bir firmayız. Çünkü gönderdiğimiz eleman firmamızı temsil ediyor ve orada karşılaşılan her hangi bir sorun direk bizim adımıza geçmiş oluyor. O yüzden portföyümüzdeki çalışanlarımıza düzenli eğitimler vererek her zaman üst düzey bir hizmet sunmak için çalışmalarımız sürdürüyoruz”. Sunduğumuz hizmetlerde en uygun maliyeti en efektif çalışma ile Türkiye genelindeki hizmetlerimizle müşterilerimize her zaman yakın ve omuz omuza çalışmaktayız” dedi.

Türkiye’deki hizmet sektörünü gelişmiş ülkelerle kıyaslarsak, birkaç sene önce onlar bizden öndeydiler diyen Yıldız, “Makine ve ekipman konusunda gelişmiş ülkelerdeki firmalar birkaç yıl önce bizden daha avantajlıydılar ancak iş gücü konusunda çalışanlar çok fazla çalışkan değiller. O yüzden bazı noktalardan sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bu döneme geldiğimiz zaman artık bizde de onlardaki gibi hatta bazı noktalardan onlardan daha iyi ekipmanlara sahibiz. Bir de buna bizdeki iş gücünün kalitesi ve çalışkanlığı eklenince rahatça diyebiliriz ki, biz onlardan öndeyiz”. Yurt dışına hizmet verecek duruma geldik. ISSA/INTERCLEAN İstanbul Fuarı sektörümüz açısından önemli bir fuar olarak görüyorum. Sektörün gelişimi ve yeni iş birlikler açısından sektörümüzün biraz daha ufkunu açacaktır” ifadesinde bulundu.

HİJYEN LİFE

Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

www.hizlibul.com-4653761