logo

Çalışanlar ve şirketler 2017 zam ve terfi beklentilerini açıkladı

Çalışanlar ve şirketler 2017 zam ve terfi beklentilerini açıkladı

Kariyer.net tarafından düzenlenen ve toplamda 7.702 çalışan ve şirketin yanıtladığı “2017 zam ve terfi beklentileri” anketinin sonuçları açıklandı. Sektörlere göre beklentilerin de açıklandığı ankette çalışanların ve şirketlerin yeni yıl için zam oranı tahmini %7 – 10 görüşünde birleşiyor.

Türkiye’de hem adayların hem de işverenlerin en çok tercih ettiği online İnsan Kaynakları platformu Kariyer.net; Bilişim, Elektrik&Elektronik, Finans, Gıda, Hizmet, Otomotiv, Perakende, Sağlık, Tekstil, Telekomünikasyon, Ticaret, Turizm ve Üretim sektörlerinde faaliyet gösteren 642 şirkete ve yine bu sektörlerde çalışan 7.060 çalışana 2017 yılındaki zam ve terfi durumları hakkında tahmin ve beklentilerini sordu.

Şirketler ve çalışanların zam oranı tahminleri ve beklentileri yoğun olarak %7-%10 aralığında birleşirken; çalışanların %21’i %7-10 aralığında, %19’u %3-7 aralığında, %16’sı %10-15 aralığında zam bekliyor. Çalışanların sadece %10’u %20 oranının üstünde zam beklerken enflasyon oranında zam bekleyen çalışan oranı ise %10. Son olarak çalışanların %7’si %15-20 aralığında zam alacağını düşünüyor.

Yeni yılda maaşında zam yapılmayacağını düşünen çalışanlar da var. Buna göre çalışanların %17’si yeni yılda zam beklemiyor. Ayrıca “Yeni yılda terfi/kıdem bekliyor musunuz?” sorusu sorulan çalışanların %44’ü “Hayır” derken %28’i “İşverenimin inisiyatifine kalmış” diyor ve çalışanların yine %28’i “Evet” yanıtını veriyor.

İşverenler için zam oranı tahminleri çalışanlarla paralellik gösteriyor. “Çalışanlarınız için öngördüğünüz zam oranı nedir?” sorusu sorulan işverenlerin %33’ü %7-10 aralığında yanıt verirken, %17’si %3-7 aralığında, %17’si enflasyon oranında, %14’ü %10-15 aralığında, %3’ü %15-20 aralığında ve sadece %2’si %20 oranının üstünde cevabını veriyor. Ankete katılan şirketlerin %13’ü ise “Yılbaşında zam yapılmayacak” diyor.

2017 yılı için sektörlere göre zam beklentileri ve öngörülen oranlar

Bilişim sektörü çalışanlarının %20’si %7-10 aralığında zam beklerken; %18’i yeni yılda maaşında zam yapılmayacağını düşünüyor. Ayrıca ankete katılan bilişim sektörü çalışanlarının %15’i %10-15 aralığında, %15’i %3-7 aralığında, %13’ü %20 oranının üzerinde, %10’u %15-20 aralığında ve %9’u ise enflasyon oranında zam beklediğini söylüyor. Bilişim sektöründe işverenlerin öngördüğü zam oranlarına bakıldığında ise %25’i enflasyon oranında derken yeni yılda maaşlarda zam yapılmayacağını söyleyen şirketlerin oranı %12 olarak görülüyor. %20 oranının üstünde zam yapılacağını öngören şirketlerin oranı ise %6.

Elektrik & Elektronik sektörü çalışanlarının ise %18’i %10-15 aralığında maaş zammı alacağını düşünürken “Enflasyon oranında” diyenlerin oranı %14. Ayrıca yeni yılda maaşında zam yapılmayacağını düşünen Elektrik & Elektronik sektörü çalışanlarının oranı ise %12. Elektrik & Elektronik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin cevaplarına bakıldığında ise %28’i çalışanlarına %7-10 oranda maaş zammı yapacağını öngörürken yeni yılda çalışanlarına zam yapılmayacağını söyleyen şirketlerin oranı %10.

Finans sektöründe çalışanların %26’sı %7-10 aralığında zam beklerken çalışanların %17’si yeni yılda maaşlarında zam yapılmayacağını düşünüyor. Finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin cevapları incelendiğinde ise %29’u çalışanlarına %7-10 aralığında maaş zammı yapacağını söyleyerek çalışanların beklentilerini doğruluyor. Ayrıca çalışanlarına yeni yılda zam yapmayacağını söyleyen Finans şirketlerinin oranı ise %21.

Gıda sektörü çalışanlarının yanıtlarına bakıldığında ise çalışanların %21’inin %7-10 aralığında zam beklediği görülüyor. “Yılbaşında zam yapılmayacak” diyen Gıda sektörü çalışanlarının oranı ise %17. Gıda sektöründeki şirketlerin ise %53’ü çalışanlarına %7-10 aralığında zam yapacağını söylerken yeni yılda çalışanlarına zam yapmayacağını söyleyen şirketlerin oranı %4.

En yüksek zam beklentisi hizmet sektöründe

Hizmet sektöründe çalışanların zam beklentileri diğer sektörlerde çalışanlara oranla biraz daha fazla; çalışanların %23’ü %10-15 aralığında zam bekliyor. Yılbaşında zam alamayacağını düşünenlerin oranı da diğer sektörlerde çalışanlara göre daha düşük bir oranda ve %9 olduğu görülüyor. Ancak işverenlerin verdiği cevaplara bakıldığında ise durum biraz farklı; Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin %37’sinin yeni yılda çalışanları için öngördüğü zam oranı %7-10 aralığında.

Otomotiv sektörü çalışanlarından ankete katıların %26’sı %7-10 aralığında maaş zammı beklerken bu sektörde %20 ve üzeri oranda zam bekleyenlerin oranı ise %7. Ayrıca Otomotiv sektörü çalışanlarının %9’u yeni yılda maaş zammı alamayacağını düşünüyor. Bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin %35’i çalışanlarına %7-10 aralığında zam yapacağını öngörürken yeni yılda çalışanlarına maaş zammı yapamayacağını söyleyen şirketlerin oranı ise %11.

Perakende işverenleri çalışanlar daha yüksek zam öngörüyor

Perakende sektöründe çalışanların %24’ünün yeni yılda maaş zammı beklentisinin ise %3-7 aralığında olduğu görülüyor. Ayrıca yeni yılda zam alamayacağını düşünen Perakende sektörü çalışanlarının oranı ise %14. Ancak Perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketler, çalışanların tahminlerini doğrular nitelikte değil. Çünkü ankete katılan şirketlerin yarısından fazlası (%56) yeni yılda çalışanlarına %7-10 aralığında zam yapılacağını öngörüyor. Yeni yılda çalışanlarının maaşına zam yapılmayacağını söyleyen şirketlerin oranı ise %8.

Sağlık sektörü rakamları incelendiğinde 2016 yılında Kariyer.net İstihdam Endeksi verilerine göre dalgalanmalar yaşadığı gözlenen sektörde çalışanların %24’ü %3-7 aralığında zam bekliyor ve Sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin %29’u çalışanlarına %7-%10 aralığında zam yapılacağını öngörüyor.

Tekstil sektörü çalışanlarının %22’sinin yeni yıldaki zam beklentisinin %7-%10 aralığında olduğu görülüyor. 2016 yılında en çok iş ilanı yayınlayan sektör olan Tekstil sektörü çalışanları arasında yeni yılda zam alamayacağını düşünenlerin oranı ise %19. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ise %31’i çalışanlarına %7-%10 oranında zam yapılacağını söylerken şirketlerin %7’si yeni yılda çalışanlarına zam yapılmayacağını söylüyor.

Ticaret sektöründe çalışanların%21’i yeni yılda maaş zammı oranlarının %3-%7 aralığında olacağını düşünürken yeni yılda maaş zammı alamayacağını düşünenlerin oranı ise %18. Ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler ise çalışanların bu düşüncelerini destekler nitelikte; şirketlerin %31’i yeni yılda çalışanlarına %3-%7 aralığında maaş zammı verebileceğini öngörürken yeni yılda çalışanlarına zam yapamayacağını söyleyen şirketlerin oranı ise %16.

Turizm sektöründe çalışanların %25’i yeni yılda zam alamayacağını düşünürken çalışanların %19’u %7-%10 aralığında zam alacağını düşünüyor. Turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin %31’i yeni yılda çalışanlarına %3-%7 aralığında zam yapılacağını öngörürken yeni yılda çalışanlarına zam yapılmayacağını söyleyen şirketlerin oranı ise %13.

Üretim sektörü çalışanlarının %24’ü yeni yılda maaş zammı oranlarının %7-%10 aralığında olacağını düşünürken yeni yılda zam alamayacağını düşünenlerin oranı %12. Ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirklerin öngörüleri de çalışanların tahminlerini destekler nitelikte; şirketlerin %38’i yeni yılda çalışanlarına %7-%10 aralığında zam yapılacağını öngörürken yeni yılda çalışanlarına zam yapılmayacağını öngören şirketlerin oranı %12.

Yapı sektörü çalışanlarının %22’si yeni yılda %7-%10 aralığında zam alacağını düşünürken %19’u %3-7 aralığında zam alacağını düşünüyor. Ayrıca çalışanların %18’i yeni yılda zam alamayacağını düşünüyor. Yapı sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyük çoğunluğu (%40) çalışanlarına %7-%10 aralığında zam yapılacağını öngörüyor. Ayrıca yeni yılda çalışanlarına zam yapılmayacağını öngören şirketlerin oranı ise %13.

Paylaşın:

www.hizlibul.com-4653761