logo

KENTSEL TESİS YÖNETİMİ SEKTÖRÜ ÇATI ÖRGÜTÜNÜ KURDU

KENTSEL TESİS YÖNETİMİ SEKTÖRÜ ÇATI ÖRGÜTÜNÜ KURDU

Kentsel Tesis Yönetimi Derneği 25 sektörün temsilcilerini tek çatı altında topladı. Tesis yönetimi sektörü, kısa adı TRKTYD olan kentsel tesis yönetim derneğini kurdu. İnşaat enerji ulaştırma, temizlik, sağlık, güvenlik, hukuk gibi yaklaşık 25 sektörde faaliyet gösteren yerel firmalar tarafından kurulan Derneğin başkanlığını Suat Sandalcı üstlenirken kurucu üyeler Elif Gökçelik, Özcan Aksu, Ali Hakan Dicle ve Savaş Gömeç’ten oluştu.

Dernek binasının açılışında konuşan Suat sandalcı,” Kentsel Tesis Yönetimi Derneğinin kuruluşunu, ülkemiz tesis yönetimi sektöründe kalite standartlarının yerleştirilmesi, sürdürülebilir büyüme ve gelişme sağlanabilmesi için sektörün tek çatı altında örgütlenmesi bakımından çok önemsiyorum” dedi.

YEDİ BÖLGENİN TÜMÜNDE TEŞKİLATLANACAĞIZ

Yapılan pazar araştırmasına göre tesis yönetimin 2018 yılında 34,54 milyar dolar olan küresel Pazar büyüklüğünün 2023 yılında 59,33 milyar dolara çıkacağını ve bu rakamın yılık ortalama % 11,4 büyüme oranına karşılık geldiğini belirten Sandalcı, “Tesis yönetimi bugün tüm dünyada giderek büyüyen ve birçok ülkede milyarlarca değere ulaşan, dünyanın hızlı büyüyen yeni küresel gücüdür. Neredeyse bütün ticari, endüstriyel ve konaklama amaçlı binalarda ihtiyaç duyulan bir alan olması nedeniyle yaratığı istihdam açısından ekonomik ve sosyal kalkınmada da vazgeçilmez sektörlerden biridir” dedi.

Konut ve ticari gayrimenkul sektöründeki gelişmelerin çok önemli bir Pazar haline getirdiği Türkiye’de ise sektörün her yıl yüzde 20 büyüdüğünü ve 2017 yılında sektör Pazar büyüklüğünün 20 milyar TL’nin üzerine ulaşmış durumda olduğunu kaydeden Sandalcı “Türkiye’de tesis yönetim sektörünün siyasi, ticari ve insani gücü henüz yeni anlaşılıyor. Sektör temsilcilerimizin haklarına daha güçlü savuna bilmek ve sektör sorunlarını çözümünde kolektif bir mücadele verebilmek için Türkiye’nin yedi bölgesinin tamamında teşkilatlanacağız” dedi.

MİLLİ EKONOMİ İÇİN YERLİ SEKTÖRLER GELİŞMELİ

Türkiye’deki canlı pazarın, çok uluslu tesis yönetimi şirketlerinin ilgisini cezbettiğini ve bu firmaların Türkiye’deki piyasa paylarını giderek artırdıklarını belirten Sandalcı, “Pazarda faaliyet gösteren yerel firmalar ağırlıkla güvenlik ve temizlik hizmeti sağlayan ancak yönetim kalitesi düşük düzeydeki firmalardan oluşuyor. Yetkin ve güven uyandıran tesis yönetimi firmalarının sayıca azlığı Türkiye’de sektörün istenen doğrultuda gelişimini yavaşlatıyor” dedi.

Yerli firmaların tesis yönetimi alanında yükselmesi ve uluslararası arenada boy göstermesi için sektör temsilcileri ile yılmaz bir mücadeleye baş koyduklarını belirten sandalcı” Kentsel Tesis Yönetimi Derneği’nin, Yerli ve Milli ekonomi modeline de çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

SEKTÖRDE PARADİGMA DEĞİŞİMİ ŞART

İyi yönetilen inşa edilmiş çevrelerin, tesislerin en verimli ve etkili düzeyde işletilmesi, ana işlevlerinin ve hedeflerinin yerine getirilmesi için işbirliklerinin sağlanmasında gerek katma değer sağladığını belirten Sandalcı “Yatırımların satın alma stratejisi olarak bilinçsiz bir şekilde en ucuz alternatife yönelmesi, modern anlamda tesis yönetimi sektörünün oluşmasının önümüzdeki en büyük engellerden birini teşkil etmekte. Ülkemizde tesis yönetimin bir disiplin olarak büyüyebilmesi için değişime ihtiyaç var” dedi. Türkiye’de sektörün doğru biçimde konumlanması için gereken yasal düzenlemeler ve standardizasyona yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması konusunda devlet kademelerinin gösterdiği duyarlılık ve yakın ilgiden de duydukları memnuniyeti belirti.

ÇOK YOĞUN BİR MESAİ SÜRECİ BİZİ BEKLİYOR

Derneğin 2019-2022 yılı çalışma programının hazırlandığını kaydeden Sandalcı “Sektörün insan kaynağı ihtiyacının karşılanması için eğitim programlarının geliştirilmesi, meslek standartlarının ve mesleki yeterliliklerin hazırlanması, sektöre yönelik mesleki yeterlilik belgelendirme merkezinin ve özel istihdam bürosunun kurulması, sektörel mevzuatın iş yaşamı ihtiyaçlarına göre güncellenmesi, süreli yayınların çıkarılması, sektörde iş birliği fırsatlarının yaratılması için e-ticaret, iş toplantıları ve sektörel fuar düzenlenmesi ve üyelerimizin gereksinimleri doğrultusunda daha birçok faaliyeti yürüteceğimiz çok yoğun bir çalışma dönemine giriyoruz” dedi.  Şimdiye kadar her fırsatta desteğini esirgemeyen tüm dernek üyelerine teşekkür eden Sandalcı “ Önümüzdeki meşakkatli süreçte bize moral ve motivasyon verecek tek husus, kader birliği yaptığımız tüm üyelerimizin katkılarını bizden esirgememesidir” diye belirti.

Paylaşın:

www.hizlibul.com-4653761