logo

Unimark  müşteri odaklı hizmet anlayışıyla yol alıyor

Unimark  müşteri odaklı hizmet anlayışıyla yol alıyor

 

????????????????????????????????????

Unimark Temizlik Hizmetleri Müdürü Hakan Eriden, “Profesyonel işletme ve kurumlarda, tesis yönetim hizmetlerinin, bilgi sistemleri destekli yönetim uygulamalarının sektöründe öncü şirketlere devredilmesi ile tesislerin hizmetlerine değer katılmaktadır. Bugün büyük kurumlar ve gruplar sahip oldukları tesislerin yönetimini profesyonel hizmet ve yönetim şirketlerine devretmektedir. Bu hizmetleri gerçekleştiren lider kurum olmanın gururunu yaşamaktayız” dedi.

Amaçlarının, başarıları için kritik olan hizmetlerini bize emanet etmiş müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak olduğunu kaydeden Hakan Eriden, “UniMark Türkiye olarak ulusal hizmet ve kalite anlayışımızı tüm dünyaya transfer ediyoruz. Biz uzmanlığa inanırız, odaklanırız, yaptığımız işte en iyi olmak için düşünür, planlar gerçekleştiririz. Kurumsal yapımız içinde sorumluluğun ve adil davranışın önemi her zaman büyüktür. Bizler bir kurumun temelinin “insan”, kalitenin anahtarının ise o kurumu oluşturan insanlar olduğuna inanırız. Bu sağlam temellerin, sarsılmaz ilkelere dayanan, manevi bağları kuvvetli, kendi kendini yöneten şirket anlayışımızın, bize her zaman sürdürebilir bir avantaj katacağının bilincindeyiz.

unimark ilan

İnsan kaynağımıza yönelik çalışmaların temelinde öncelikle çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimleri yatmaktadır. Çalışanlarımızın yaratıcılık yetkinliklerini geliştirirken, yöneticilerimizin de değişen durumlarda karar alma ve liderlik yetkinliklerini geliştiririz.

UNİMARK İnsan Kaynakları uygulamalarının en önemli basamağı şüphesiz insan kaynağı gelişimini sürekli kılmaktır.

Türkiye yeni bir geleceğe hazırlanırken biz de deneyim ve bilgi birikimimizi, kurumsal stratejilerimizi ve hizmet platformlarımızı sürekli yenileyerek gözden geçiriyoruz. Geride bıraktığımız yıllar için performansımızı değerlendirecek olursam, koyduğumuz hedeflere ulaştığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. büyüme oranımız %50’’lere ulaşmıştı. Hizmet anlayışımız, çalışma şevkimiz ve dinamizmimiz ile ondan sonraki yıllarda da doğru adımlarla ve planladığımız şekilde büyümeye devam ediyoruz” dedi.

DEZENFEKSİYON

İÇ ORTAM HAVASI DEZENFEKSİYONU;

Radyolojik veya kimyasal teknolojilerden birisi yada ikisi birden kullanılarak ortam havası dezenfekte edilmektedir. Ayrıca kurulacak olan sistemlerle düzenli olarak dezenfekte edilmesi sağlanmaktadır.

İç ortam hava dezenfeksiyonu, radyolojik dezenfeksiyon, kimyasal dezenfeksiyon, iyon ile dezenfeksiyon, özel tasarım ile dezenfeksiyon, iyon ile dezenfeksiyon, biyolojik dezenfeksiyon, bakteri ile dezenfeksiyon, filtre ile hava dezenfeksiyonu bu kapsamda yer alan hizmetlerimiz arasındadır.

HAVALANDIRMA KANALI DEZENFEKSİYONU

İç ortam havasının korunabilmesi için, havalandırma kanallarının mikroorganizma yükü taşımaması gerekmektedir. Yapılan uygulamalarla havalandırma kanalları dezenfekte edilerek, kurulan sistemler ile dışarıdan gelecek olan yükler ve kanal içlerinde ki oluşumlar da engellenmektedir.

Havalandırma kanalı dezenfeksiyonu, özel tasarım havalandırma kanalı dezenfeksiyon sistemleri, havalandırma kanalı temizlik robotu, radyolojik dezenfeksiyon, kimyasal dezenfeksiyon, HVAC dezenfeksiyon bu kapsamda yer alan hizmetlerimiz arasındadır.

GIDA İŞLEM ALANI DEZENFEKSİYONU

Yüksek risk taşıyan gıdaların, hazırlandığı ortamdan alabileceği yükler önem taşımaktadır. Bu tür alanlar üretim öncesi dezenfekte edilmektedir. Ayrıca kurulan sistemler ve oluşturulan ekipler ile üretim esnasında oluşabilecek yükler engellenmektedir. Gıda ileri işlem alanı dezenfeksiyonu, tezgah dezenfeksiyonu bu kapsamda sunduğumuz bazı hizmetlerdir.

GIDA ÜRETİM HATTI DEZENFEKSİYONU

Gıda üretim hatlarında yapılacak uygulamalarda; hijyen-dezenfektasyon bilgisinin yanı sıra önemli ölçüde teknik bilgiye de sahip olmak gerekmektedir. Teknik bilgiye sahip bir ekip ile yapılan uygulamaların yanı sıra, uygulamaların belirli bir bölümü kurulacak olan sistemler ile otomatik tekrarlanabilmektedir. Ayrıca bu sistemler ürüne yönelik olarak da kullanılabilmektedir.

AMELİYATHANE DEZENFEKSİYONU

Bu faaliyetimiz, etkin çapraz bulaştırma riski taşıyan; ameliyathane, yoğun bakım ve yeni doğan gibi bölümler ile bu bölümlerde kullanılan alet, ekipman ve araç gerecin dezenfektasyon unu kapsamaktadır. Bu alanlara özel uygulama planları; oluşturulan ekipler ile kullanım öncesi,  kullanım esnasında ve kullanım sonrası sistematik olarak gerçekleştirilmektedir. Ameliyathane dezenfeksiyonu, yoğun bakım dezenfeksiyonu, yeni doğan bölümü dezenfeksiyonu, alet ekipman araç dezenfeksiyonu, çapraz bulaştırma önleme, tıbbi atık kontrolü, ameliyathane teçhizat dezenfeksiyonu, personel kıyafet hijyeni bu kapsamda yer alan hizmetlerimiz arasındadır.

İLAÇ ÜRETİM ALANI DEZENFEKSİYONU

Bilindiği üzere, ilaç ve bir çok tıbbi malzemenin hazırlandığı ortamdan önem taşımaktadır. Bu tür alanlar üretim öncesi dezenfekte edilmektedir. Ayrıca kurulan sistemler ve oluşturulan ekipler ile üretim esnasında oluşabilecek yükler engellenmektedir. İlaç üretim alanı dezenfeksiyonu, üretim öncesi dezenfeksiyon, teçhizat dezenfeksiyonu, üretim bandı dezenfeksiyonu, laboratuvar dezenfeksiyonu bu kapsamda sunduğumuz hizmetler arasındadır.

Faaliyetleriniz açısından kendilerini  sektörde farklı kılan özelliklerinden de söz eden Eriden, “Dürüstlük. Hem müşterilerimize hem de çalışanlarımıza karşı tanıştığımız andan başlayarak dürüstlüğü ön planda tutan bir ilişki anlayışını benimsemekteyiz. Ahlak ve dürüstlük ilke ve değerlerini davranış ve faaliyetlerimizde uygulayarak müşterileri için farklı bir değer yaratabilen bir hizmet firması olmayı sürdürmek inancındayız.  Girişimcilik. Müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak ve sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılamak ve geliştirmek için öncülük gerektiren girişimler de dahil olmak üzere sürekli gelişim adına tüm faaliyetlerde süratle ve kararlılıkla gerekli çalışmaları gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Sorumluluk.  Şirket içi ve/veya şirket dışı eğitim ve öğretim programları ile çalışanlarımızın kabiliyet ve becerilerini sürekli arttırmayı ve böylece hizmet kalitemizin sürekli gelişimini sağlamayı en büyük sorumluluğumuz olarak görmekteyiz.

İşletmeleriniz de bizim tarafımızdan görevlendirilen personeller GPRS sistemi ile takip edilmekte tüm personel kıyafetlerimizde müşterilerimiz reklamlarını vererek değerlerine değer katıyoruz. Yıllık düzenlenecek reklam dergimizde müşterilerimizin görsel ve yazılı reklamlarını vererek kazanmalarını marka bilinirliliklerini arttırıyoruz. Bu hizmetimiz ücretsiz verilmektedir. Personel kıyafetlerimiz şirketimiz tarafından haftalık olarak alınıp temizliği ve hijyeni sağlandıktan sonra projelere bizim tarafımızdan dağıtımı yapılmaktadır” dedi.

2016 hedef ve beklentilerini anlatan Hakan Eriden,  2016 yıl hedefimiz Türkiye geneli 19 adet franchising  vererek güzel ülkemin her köşe ve bucağına hizmet vermenin gururunu yaşamak , her geçen gün ( iyiden çok iyiye) sloganımızın hakkını vermek için ar-ge çalışmaları yaparak olmayanı hizmete sunmak olanı ise ayrıcalıklarla donatmak hedeflerimiz arasında yine sizler için ve bir Unimark kuruluşu olan www.temizlikbileti.com  projemiz yakında hizmete geçecek olup ,halı yıkama, kuru temizleme , ev ve ofis temizleme ,perde yıkama şirketlerini direk müşteriler ile buluşturarak sektöre yeni bir soluk yeni bir tat kazandırmanın öz güveni ve mutluluğundayız. Hizmetleri biletlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

Önümüzdeki dönemi için kendi sektörü ve hizmet vermekte olduğu sektörler açısından beklentilerini dile getiren Hakan Eriden, “Türkiye’de Endüstriyel Temizlik Sektörü’nün gelecekteki gelişiminin, salt büyüyen inşaat sektörü, gelişen konaklama endüstrisi ya da özel sağlık kurumları gibi potansiyel gelişmeye bağlanamayacağı bir gerçektir. Hali hazırda bu hizmeti dış kaynak kullanımı ile almayan büyük bir potansiyelin olduğu bilinmektedir. Yani yeni üretilecek tesislerden önce var olan tesislere bu hizmeti satabilmenin çözümleri bulunduğunda sektör mevcut cüssesinin çok üzerinde bir potansiyele ulaşacaktır.

Bu kapsamda:

 • Sürekli büyüme trendindeki pazar,
 • Çok fazla yeni yatırım ve büyük projeler (Özellikle Devlet Yatırımları),
 • Genç nüfus (nüfusun % 60’ı 30 yaşından genç),
 • Düşük maliyet (brüt asgari ücret $500/Ay),
 • Yeni marka ve yeni ürünlere açık genç ve dinamik bir tüketim pazarı ,
 • Dünyanın 16. büyük ekonomisi ve dünya ticaret hacminin % 1,2’si,
 • Bölgesinin büyüyen ekonomik ve politik gücü,
 • Doğu ve Batı Ticareti arasında önemli bir buluşma ve dağıtım Merkezi (Türkî Devletler, Orta Doğu, Asya ve Afrika Pazarı bakımından),
 • Ülkenin büyük ekonomik potansiyeli (18 milyon konut, 30 milyon 2050 yılı için tahmin edilen)
 • Endüstri, otomotive, inşaat, madencilik, turizm, perakende, enerji sektörleri sürekli yükselen bir çizgiye sahip, (20 milyon kayıtlı araç, 32 milyon/yıl turist)
 • Ekipman kullanımında her yıl görülen artış,
 • Devletin yeni ve yabancı yatırımcılara sağladığı yardım ve teşvikler,
 • Günümüzde yaklaşık 3.000 firma, 2 Milyar € ciro/yıl ve 1 milyon çalışanıyla dev bir sektör olması,
 • Pazarın sadece % 10-15’lik bölümünün temizlik hizmetlerinden faydalanması,

pazarın gelişmeye çok açık olduğunu gösteriyor.

Bugün sektörün güçlü yanları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Tesisler modernleştirme yatırımlarını büyük çapta tamamlamışlardır. Son on yılda sektör firmaları üretim tesislerini modern teknolojiyle yenilemişlerdir.
 • Sektördeki firmalar dünyadaki gelişmeleri yakından izlemekte, en son teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve modern ve kaliteli ürün üretebilmektedir.
 • Esnek üretim yapabilen küçük ve modern tesisler vardır.
 • Üretim çeşitliliği mevcuttur.
 • Yeterli mevcut, yetişmiş eleman vardır.
 • İhracat yapabilme sayesinde ölçek ekonomisi yakalanabilmiştir.
 • Rekabet edebilir üretim maliyetleri yakalanmıştır.
 • AB Mevzuatı ile uyum açısından oldukça mesafe alınmıştır.

Sektörün zayıf yanları ise aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Hammaddede dışa bağımlılık mevcuttur.
 • AR-GE’ye ayrılan bütçe çok düşüktür.
 • Markalaşmada sıkıntılar mevcuttur, patent çalışmaları azdır.
 • Kurumsallaşmada yeterli düzey yakalanamamıştır.
 • İstihdam maliyeti rakip ülkelere göre yüksektir.
 • Bazı ürünlerde kayıt dışı üretim olasılığının yarattığı haksız rekabet yaşanmaktadır.
 • Piyasa gözetim ve denetim eksikliği, kayıt dışı ekonomiyi yüreklendirmekte ve sektörü zorlamaktadır.

Devlet tarafından yapılması gereken düzenlemeler;

– Emek yoğun nitelikteki sektörde istihdamın arttırılabilmesi için genel bir teşvik politikası belirlenmelidir.

– Temizlik firmalarının kuruluşu ile ilgili disiplinler kurulmalıdır.

– Belgelendirme sürecini hızlandırarak mesleğe dair kimlik oluşturulmalıdır.

– Kamu İhale Kanununda gerekli düzenlemeleri yaparak, temizlik hizmetinin ruhuna uygun bir düzenleme gerçekleştirilmelidir

Endüstriyel Temizlik Kuruluşlarının Yapması Gerekenler;

-Fiyatla/kar marjında rekabetten önce sistem ve hizmet kalitesinde rekabet anlayışına dönülmelidir.

– Teknolojiye ve eğitime yatırım yapılmalıdır.

Hizmet Satın Alanların Yapması Gerekenler;

-“Çakılı Adam Sayısı” ısrarından vazgeçip, oluşturulacak efektif temizlik programları ile part time çalışmaya olanak sağlanmalıdır.

-Temizlik Firmalarının, Esnek Kadrolar ile gerektiği gün ve saatte gereken hizmeti vermesine olanak sağlanmalıdır.

HİJYEN LİFE

 

Paylaşın:

www.hizlibul.com-4653761